ኣግኣዝያውነት፡ ምእንቲ ኤርትራ ንዝተሰውኡ እናኽበርካ፡ ንኤርትራ ምድምሳስን ምኽሓድን ዝዓለመ!

ኣግኣዝያውነት፡ ምእንቲ ኤርትራ ንዝተሰውኡ እናኽበርካ፡ ንኤርትራ ምድምሳስን ምኽሓድን ዝዓለመ!

ነቶም ንሓንቲ ኤርትራ ኢሎም ዝተሰውኡ እናኽበርካን እናሞጎስካን፡ ነታ ዝተሰዉኡላ ሃገር ምድምሳስን ምኽሓድን፡ እቲ ካልእ ምኽሓድን ምጥላምን ስዉኣትና’ዶ ኣይኮነን? ካብ ዝብል ሕቶ ተበገሲ፡ ነዚ ነዊሕን ዓቕሊ ዝሓትትት ዓንቀጽ ከዳሉ ነቒለ ኣለኹ። እቶም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰውኡ ሓርበኛታት፡ ነታ ኣብ 50’ታት፡ ብሃይለስላሴ ዝተጎብጠት ኤርትራ መሊሶም ንኽውንንዋ ደኣ’ምበር፡ ምእንቲ’ታ ሕጂ ኣጋኣዝያን ኢና ዝብሉ ዘለዉ ጉጅለ ሰባት [ወይ ውልቀ ሰብ] ዝጠቕሳ ዘሎ ሓሳባዊት “ሃገረ ኣግኣዝያን” ክብሉ ከም ዘይተሰውኡ ዝኾነ መወከሲ ዘየድልዮ ግሉሕ ሓቂ እዩ። Continue reading ኣግኣዝያውነት፡ ምእንቲ ኤርትራ ንዝተሰውኡ እናኽበርካ፡ ንኤርትራ ምድምሳስን ምኽሓድን ዝዓለመ!

Advertisements

ተስፋጽዮን ንመን ይሰብኽ ይፈልጥ እዩ! (ፖለቲካ ከም ጸወታ ሌጎ)

Ermias FKadu

ተስፋጽዮን   ንመን  ይሰብኽ ይፈልጥ እዩ
(ፖለቲካ ከም  ጸወታ ሌጎ)

ሓደ ግዜ ኣብ facebook ዘወር እናበልኩ video ዝተሰነየት ብዛዕባ ኣጋእዝያንን ምስልምናን ዝዛረብ ብርሕ ዝበለ ሰብኣይ ውቱፍ በለኒ ኣሞ።
” እንታይ ጹሉሉ እዩ እዚ ብምባል ሕልፍ ብልኩዎ”ዲሒሩ ብዙሕ ሰብ ተስፋጽዮን፡ ኣጋእዚ ክብል ሰሚዐ፡ ኣብ ገጻት facebook ውን ወረር ወረር ክብል ተደጋጋሚ ገጠመኒ። ክሰምዖ ኣሎኒ ብምባል ጽን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሰማዕኩዎ፡ ዋሕዚ ኣዘራርባኡን ምድላዋቱን ሓደ ካብቲ ዝመሰጠኒ ነይሩ። ደጋጊመ ምስ ሰማዕኩዎ ግን እናፈለጠ ዝተጸለለ፡ ዝገብሮ ዝፈልጥ ምዃኑ ተረዳእኒ። Continue reading ተስፋጽዮን ንመን ይሰብኽ ይፈልጥ እዩ! (ፖለቲካ ከም ጸወታ ሌጎ)