ብፍርሒ ዝተዃነየ መናድቕ፡ ኣየጽልል ኣየምውቕ!

(እናዓተበ ስለ ዝኸይድ፡ ጀሚርካ ኣይተቋርጽ፡ ወይ ብኸብዱ ጀምሮ)
ዓቕልና ዘጽብቡልና ምብዛሖም እንታይ ሽንኑ፧ ምጾታት ኣብ በይንና ዶ ደሪሱ፧ ንበይንና ዲና ኣብ ዓለም ዘለና፧ ከምቲ ምስላና፡ ‘ላም ፍርቂ ጐድና ኣይትሰብሕን’ያ’ ዝብሎ፡ እዛ ብሓባር ረጊጽናያ ዘለና ዓርሞሸሽ ደንጐላ፡ ወይ ብሓባር ሒዛትና እያ ክትግልበጥ ወይ ድማ ከምዚ ብሓባር ሓዚላትና ዘላ ሓዚላትና እያ ክትቅጽል። ዘዝረብረበ ድማ በብመዓልቱ ይነጥብ። እዚ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ስለ ዝዀነ ግድንን ዘይተርፍን ይኸውን።

ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት፡ ብባህረይ ምስ መስተ ዝነበረኒ ዝምድና ደሓን ብምንባሩ፡ ምስ ‘ዘመናዊ ሃይማኖታት’ (ኣብ ሃይማኖት ዘመናውነት ኣሎ ድዩ የሎን ኣየረጋገጽኩን፡ ብኣገላልጻ በሃልቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኣገላልጻ) ኣተሓሒዞም ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም። ሎሚ ክግልጥሞ ምስ ረኣዩ፡ ተመሊሱ ይብሉ ይዀኑ። ናበይ ከይደ ስለ ዝነበርኩ’የ ክምለስ ግን እንድዒ፧ እንታይ ከ የገድሶም፧ ሎሚ እውን እዚ ትሒምሒም ኣይሰኣንን ይኸውን። ምውንጃልን ምኽሳልን ኣበይ ክሰኣን፧ ፍልይ እንተ ኢልካ እዛ ጠቐርካ መን ከይከልኣካ። ‘ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ ንሓመድ ድጕሪ የውጽኦ’ እምበር፡ ዝተባህለ ይበሃል ካብ ዓቕሚ በሃልቱ ስለ ዘይሓልፍ ኣገዳስነት የብሉን። Continue reading ብፍርሒ ዝተዃነየ መናድቕ፡ ኣየጽልል ኣየምውቕ!

Advertisements