ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

african_sunset_by_sclarke1991-d5io24pዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ!! ልበይ ኣብዚሑ ዝጠጀኦ ፍቕርኻ:ሎሚ እናክጎስዖ ሚዛን ናፍቖትካ ይኸብደኒ’ሎ። ሃሳስ ዝኽሪ ንእስነተይ ጎሊሖም ክረኣዩኒ ክንደይ ግዜ ዘይለመንኩ። እቲ ወትሩ ካብ ልሳናት ፈተውትኻ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ሓልዮትካን: ቅንዕናኻን: ክግለጸለይ ወትሩ ምስ ጸለኹ’የ ኔረ። ምስ ነብሰይ ከይተበኣስኩ ዝሓለፍክዎ እዋን ‘ውን ኣሎ ክብል ኣይደፍርን። እቲ ምንታይስ፥ ኣብ’ቲ ናተይ ክለ ዕድመ ዝነበሩ ህጻናት ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዕዘቦም ‘ከለኹ፣ ኣዝዮም ናይ ምዝካር ብቕዓቶም ክብ ዝበለ’ዩ። ንምንታይ ግን ኣነ…፧ እናበልኩ ነብሰይ ይኸስስ ኔረ። ይዝከረኒ ሓደ እዋን ኣብ 2010: እብራሂም ዝተባህለ ብጻይካ ካብ መንደፈራ እንዳሓተተ መጽዩ። ናይ ነገር ኣጋጣሚ ግን ኣብ ሓንቲ ቤተሰብና ይሓትት’ሞ ሽዑ ብዘይጸገም ገዛና መጽዩ። Continue reading ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

Advertisements

ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር

    ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን እዚ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ፍጹም ድምሰሳን ምዕናውን ተግባራት፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ 15095084_1140497399369468_6963486317208557394_nFacebookን ኣብ Paltalkን ዝባሃሉ መርበባት እዩ ቀቁሩብ ዝጀመረ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ብቐለልቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ነዚ ናይ ሕጂ ሰረተ-እምነት ዘቐመጡ ዳእላታት ብዝመስሉ ተዋሶኦታት’ዮም ዝነበሩ። እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት እዞም ናይ ሕጂ ኣረሜናት መራሕቲ ከኣ ከም ብዋዛ ዋዛ ዘተኣታተውዎ ኣመል’ዩ ኔሩ።

Continue reading ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር

ከም ውልቃዊ መዘክር ይተሓሰበለይ!

    እወ፡ ካብ ሕሱም ኣግርሞት፡ ናብ ሕጫጨ ዝተጸገዐ ግጥሚ ይመስል። ኣግርሞት’ወ! ሰባት ብቦታን ኩነታት መነባብሮኦምን ሰብኣውነቶም ክመዛባዕ ከሎ ዝተፈጥረ ኣግርሞት። ሰባት፡ ነታ መበቆል መንነቶም ዝኾነት ኣፍሪቃ፡ ወይ ድማ ኤስያ (እቲ ግጥሚ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ምስ ዝትርጎም) ብዛዕባቲ ኣብ ቤቶም ዝተፈጥረ፡ ኣብ ጎረባብቶም ንኣብነት ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ግብጺ፡ ኣብ ሶማል፡ ኣብ የመን፡ ኣብ ናይጀርያ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኦሮሞ፡ ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ ኣብ ኬንያ፡ ኣብ ፍልስጤም፡ ኣብ ሶርያ፡…….ኣብ ብዙሓት ሃገራት! ንዘጋጥም ሞትን ቅዝፈትን፡ ካብ እዋናዊ ዜናን ብደዐ ዝተሓወሶ ጸብጻባትን ሓሊፉ፡ facebook ኮነ googleን ካልኦት ማሕበራዊ ሜድያታትን፡ ደሃይ ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ ደሃይ ነብሲ ወከፍ ግዳይ፡ ዝገብረሉ ሰደቓታት ኣየቕረባን። Continue reading ከም ውልቃዊ መዘክር ይተሓሰበለይ!

“ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?

ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ?

    ስለ’ዚ? ከም ዘየላን ከም ዘይተፈጠረትን ክንሓስባ? ወይ እዞም ሕጂ ነማርርን ንወራዘን ዘለና በትኪ ወለዶ፡ ምሳና ኮይኑ ስለ Img_2543ዘይሓንጸጻ ክንከሶ ክንነብር? ወይ ነቶም ናይ ሽዑ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ንዑ ምሳይ ኮይንኩም ንመረት ኤርትራ ሓንጽጹ ዘይበሎም ኢኹም ትቑጥዕን ምቕባል ዝኣብየኩምን ዘሎ? ንስኹም/ንሕና፡ ኣብ ዘይተፈጠርኩሙሉ/ናሉ ዝኾነን ዝተፈጸመን ነገር፡ እናማረርኩም ካብ ትነብሩ፡ ነቶም ምሳና ዘለዉ ፍትሒ ከምጽኡልና ዝደልዩ ወገናት ዝግባእ ሓገዝ ንግበረሎም፡ ኣብ ዝተጨበጠን ክጭበጥ ኣብ ዝኽእልን ንንበር።
     እቲ ንፍርቂ ጎድንና ዝኾኑ ሙስሊም ዝሓርድን ዝፈርድን ዝነበረ ሃይለስላሴ እንተዝሕንጽጻን እንተዝፈልየናንከ ኣሜን ኢልናዶ ምተቐበልና? ኣሜን ኢልኩምዶ ምተቐበልኩሞ? ባሕሪን ወደብን Continue reading “ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?