“ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?

ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ?

    ስለ’ዚ? ከም ዘየላን ከም ዘይተፈጠረትን ክንሓስባ? ወይ እዞም ሕጂ ነማርርን ንወራዘን ዘለና በትኪ ወለዶ፡ ምሳና ኮይኑ ስለ Img_2543ዘይሓንጸጻ ክንከሶ ክንነብር? ወይ ነቶም ናይ ሽዑ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ንዑ ምሳይ ኮይንኩም ንመረት ኤርትራ ሓንጽጹ ዘይበሎም ኢኹም ትቑጥዕን ምቕባል ዝኣብየኩምን ዘሎ? ንስኹም/ንሕና፡ ኣብ ዘይተፈጠርኩሙሉ/ናሉ ዝኾነን ዝተፈጸመን ነገር፡ እናማረርኩም ካብ ትነብሩ፡ ነቶም ምሳና ዘለዉ ፍትሒ ከምጽኡልና ዝደልዩ ወገናት ዝግባእ ሓገዝ ንግበረሎም፡ ኣብ ዝተጨበጠን ክጭበጥ ኣብ ዝኽእልን ንንበር።
     እቲ ንፍርቂ ጎድንና ዝኾኑ ሙስሊም ዝሓርድን ዝፈርድን ዝነበረ ሃይለስላሴ እንተዝሕንጽጻን እንተዝፈልየናንከ ኣሜን ኢልናዶ ምተቐበልና? ኣሜን ኢልኩምዶ ምተቐበልኩሞ? ባሕሪን ወደብን ወሲዱ፡ ዝተረፈ ይኣኽለኩም እንተዝብል ዶ ምሓሸኩም? (ባሕሪ’ሞ እንታይ ተጠቒምናሉ ክትብሉ ኢኹም ገለኹም! ንኣእምሮኹምን ንቅልጽምኩምን ክትጥቀሙሉ ስለ ዘይከኣልኩም/ና ጥራይ’ዩ ባሕሪ ዘይተጠቐምኩምሉ/ናሉ)
  እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነት ሃገር ዘሎ ምስሊን መንነትን፡(ይኽፋእ ይጸብቕ) እቲ ዝሓለፈን ዝቐደመን ወለዶ ዝሓንጸጾን ዝሰርዖን ምዃኑ ኣየካትዕን፡ እዞም ገለ ገለ እተማርሩ ኤርትራውያን፡ ንናይ ካልኦት ሃገራት ኣፈጣጥራን ኣመሰራርታን ከተንብቡን ከተጽንዑን እምሕጸነኩም። እንተዘይኮነ፡ ንስኹም ክትገብርዎ ኣብ ትኽእሉ ነገራት ኣተኲርኩም ብዛዕባ ሕሉፍ ምምራር ሓዲግኩም ክትቃለሱ ፈትኑ። ዝወረዶ ሕሉፍ፡ ሓሰኻ ደምበ ናብ ዝለምለመሉ’ዩ ናይ ጌሌኹምሲ!
   “ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ጌሩ ስለ ዝሃነጻ፡ ህግደፍ ከምዚ ስለ ዝደገማ……” እናበልና ከም ህጻን ካብ ንበኪ፡ እዚ ኩሉ ኣብ ህይወትናንን ኣብ ንእስነትናን ይፍጸም ኣሎ። ያላ ንበገስ መዕገቲ ንግበረሉ! ውድባት ክሳብ ዝሓብራ፡ ክሳብ ዝፋቐራ፡ ክሳብ ቃል ኪዳን፡ ቃል ቃልሲ ዝኣስራ፡ ክሳብ ሓድነት ዝምስርታ…….እናበልና ነባኽኖ ዘለና ግዜ፡ ጽባሕ ሓደ ካብ ከተዐርዮ ከተፍርሶ ዝቐልል ሕብረተሰብ’ዩ ክጽበየና። ሽዑ’ውን ኣብ’ቲ ሽዑ ዝህሉ ክውንነት ኣይከነተኩርን ኢና፡ ንሕሉፍ እናማረርና ክንበክን ክንቁዝምን፡ ወይ ከምኡ ኢሉ ዘማርር ወለዶ ከነትርፍ ኢና።
    ጥልያን ንኤርትራ “ሰኒዕዋ”፡ (ንስኹም ትብልዎ’ዩ፡ ኤርትራ ትስናዕንብረት ኣይኮነትን፡ ብመስዋእቲን ጅግንነትን ደቃ እትህሉ ሃገርያ’የ ዝብል)  ሃይለስላሴ ንኤርትራ ጎቢጥዋን ንሱ ምሓሻን ትብሉ ድማ ኣለኹም፡ ክንፈቱ ክንጸልእ፡ እቲ ናይ ቄሳር ንቔሳር፡ እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ድልየትን ዋንነትን ይፈላለዩ፡፡ ንሓንቲ ሃገርን ንሓደ ህዝቢን ጓና ክደልያ ከሎን፡ ዋናኣ ክደልያን ኣዝዩ ዓቢ ፍልልይ ኣለዎ። እቲ ዝደለያ ዝኸፍለላ መስዋእቲን ዝረኽቦ ግብረመልሲን፡ እቲ ዋናኣ  ዝኸፍሎ መስዋእቲን ዝረኽቦ ውጽኢትን፡ ናይ ሰማይን መረትን ፍልልይ ኣለዎ።
  ኤርትራዊ ብስደት ክመውትን ክጥሕልን ርኢኻ፡ ኣብ ክንዲ ንክውንነት ተቐቢልካ ንምምሕያሹ ትጽዕትን መስዋእቲ ትኸፍልን፡ ብመንነትካን ብዜግነትካን ምምራር ይቕድመኩም ኣሎ። እወ ሓደ ጽቡቕን ብሰላም ዝነበር ህዝቢን ሃገርን፡ ኩሉ ይፈትዎን ይቐንኣሉን፡፡ እቲ ዜጋ ድማ፡ ደስ ኢልዎ ይነብር፡, ሃገሩ ኣብ ሕሰም ምስ ሃለወት ክጸልኣ፡ ምስ ረሃዋ ክፈትዋ ዝደሊ ኤርትራዊ እንተሃልዩ፡ እዚ ካብ’ቶም ምስ ስርዓት ህግደፍ ዘለዉ ውሑዳት ተበለጽቲ ፈሊኻ ምርኣዩ የጸግም። ህዝቢን መንእሰይን ኤርትራ ምስ ረሃዎ ደኣ ኩሉ ክመጾን፡ክሰግደሉን እንድዩ። ምስ ሓሰሞ ከተፍቅሮ፡ ክትድንግጽ፡ ክትበላሓት፡ ክትስዋእን ከተድሕኖን ይግብኣካ። ከምዚ ንረብሓ ኢልካ ትኸፍቶ ትካል፡ ምስ ኣኽሰረካ ትሕርጆ፡ ምስ ኣኽሰበካ ተሰስኖን ተመስግኖን ኣይኮነን ኤርትራውያነት!! ኤርትራ፡ እታ ንስኻ/ኺ ከይትልሕጸጽ እትፈርሓን እትከናኸናን፡ነብሲ ወፍዮም ዘምጽእዋ ሃገርያ። (ንምዝኽኻር’የ እምበር ኩሉኹም ትፈልጥዎ ኢኹም)
  
 ነዞም ሎሚ ቅነ ግዳያት ባሕሪ ዝኾኑ ኤርትራውያን መንግስተ ሰማይ፡ ንስድራቤቶምን ፈተውቶምን ጽንዓት ክህብ እምነ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s