ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር

    ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን እዚ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ፍጹም ድምሰሳን ምዕናውን ተግባራት፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ 15095084_1140497399369468_6963486317208557394_nFacebookን ኣብ Paltalkን ዝባሃሉ መርበባት እዩ ቀቁሩብ ዝጀመረ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ብቐለልቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ነዚ ናይ ሕጂ ሰረተ-እምነት ዘቐመጡ ዳእላታት ብዝመስሉ ተዋሶኦታት’ዮም ዝነበሩ። እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት እዞም ናይ ሕጂ ኣረሜናት መራሕቲ ከኣ ከም ብዋዛ ዋዛ ዘተኣታተውዎ ኣመል’ዩ ኔሩ።

ገለ ካብቶም ናይ ሽዑ ዝርርባት፥
” ኣንታ ነቲ መን’ኻ ትብሎስ ኣብቲ ፓልቶክ ክብሎ ዘምሰየስ ሰሚዕካዮ ዶ?”
” እንታይ ኢሉ?”
“ክስቶ’ዩ። ብታሪኽ ኣቢሉ ህዝብን ሃገርን ክዝልፎን ክባጭወሉን ሓዲሩ።’
“እንታይ’ሞ ጸገም ኣለዎ፡ እዚ ዘለናዮ መዋእል’ኰ መሰል ነጻነትካ ብናጻ ምዝራብ ክፍቲ ዝገበረ ዘመን’ዩ።”

ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከኣ፥

 

“ኣንታ ነዛ ባንዴራ እምበር ኣቃጺሎማ”
“እንታይ ሽግር ኣለዎ’ሞ፡ ባንዴራ ዘይ ጨርቂ ‘ንዳ ኣላ”

ጸኒሖም ከኣ፥
” ኣንታ ሎምስ ሕሉፍ ሓሊፎም’ሲ ነዛ ሓንቲ ምስ ስውእ ተራኽበና ናይ ሕልና ሰርቲ-ፊኬት’ምበር ኣቃጺሎማ”
” የቃጽልዋ። ስውኣትና መዓስ ኣብ ዝኽሪ ወረቐት ሃልዮም ኣይ ኣብ ልብና እንድዮም ዘለው ግዲ።”

እቲ “ኣበይ ከይበጽሑ” ኣብ ዝብል ድህሉል እምነት ዝተሓብአ ሃካይ ግብረ መልሲ፡ ሎሚ ነቲ ተጣዒስካ ዘይምለስ ፍጻመ ክወልድ በቂዑ ኣሎ።

ዝሓለፈ መስከረም ናይቲ ስርዓት ዝነበረ ፕረሲደንት ዓሪፉ’ሎ። ሰራዊት ብሩህ መጻኢ ከኣ ነስመራ ኣብ ፍጹም ከበባ ኣእቲዋ ከም ዝነበረ ሓቢርና ኔርና። ሎሚ ጥቅምቲ ሓደ፡ ሓያሎ ሰበ-ስልጣን

ናይቲ ስርዓት ብናይ ውልቂ ነፈርትን መራኽብን ጌሮም ናብ ጐራባብቲ ሃገራት ኣዲሞም ኣለው።

ሰራዊት ብሩህ መጻኢ ሎሚ ጥቅምቲ ዓሰርተ ንምልእቲ ኤርትራ ተቛጻጺርዋ’ሎ።ኩሉ ሰራዊት ከኣ፡ “ነቲ ስርዓት ዝውክልዎ ሓወልታት’ዮም” ዝብሎም ኩሉ-መዳያዊ ኣብ ትሕቲ’ቲ ስርዓት ዝተሃንጹ ትሕቲ ቅርጺ ይኹኑ ካልኦት መራኸቢታት ከዕንዎም ጀሚሩ ኣሎ፡ እቲ ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ዝነበረ ህዝባዊ ዝርርባት ከኣ ከም ኣመሉ ይቕጽል ኣሎ።

“ኣንታ ትሪኦም ዶ ኣለኻ፡ ነዚ ኩሉ መወከሲ ሆስፒላትን ኰለጃትን ወደባትን እምበር የዕንውዎ ኣለው”
የዕንውዎ ዘይ ጽባሕ ህዝብን ወለዶን ሓርነት ምስ ረኸበ ዝሃንጾ’ዩ።”
“ኣንታ ትሪኦም ዶ ኣለኻ ነቲ መቓብር ሓርበኛታት’ምበር የፍርስዎ’ለው”” የፍርስዎ፡ ዘይ መንደቕ ‘ንዳኣሉ።”
“ኣንታ ትሪኦም ዶ ኣለኻ ነዛ ኩላ ተጋዳላይን ስድራ ቤቱን ከምኡ’ውን ኣብ ሰውራን ልእላውነት ሃገርን ኣብ ምውሓስ ኢዱ ዝሓወሰ ሕብረተሰብ እምበር ይኣስርዋ ኣለው”
“ይእሰርዎም፡ ዘይ ጽባሕ ድሞክራሲ ምስ ነገሰ ብሓቅነቶም ክወጹ’ዮም ።”
” ኣንታ ትሪኦም ዶ ኣለኻ ነቲ ኣቕጽምቲ ስውኣት’ምበር ኣብ ሓደ ኣኪቦም የቃጽልዎ ኣለው”
” የቃጽልዎ። ስውኣትና ኣብ ልብና እምበር መዓስ ኣብ ዝመሽመሸ ኣዕጽምቲ ዓሪፎም ሃልዮም”

“ኣንታ ትሪኦም ዶ ኣለካ ወያ ኤርትራ’ምበር ፍርቃ መኒዖም ወሲዶማ”
“ዋይ እወ ሓቅኻ ኣይ ካብ መጀመርታ እንድዮም ኣዳህሊሎምና”
እሞ ሕጂ ደኣ እቲ ልቢ እንታይ’ዩ ክዓቁር?14639695_1124996830919525_3943994438952066940_n

 

 

ብምሉኣለም ገረዝግሄር

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s