ምጽኣተ ሰይጣን፡ ብበየነ ሃይለ

ምጽኣተ ሰይጣን
ብበየነ ሃይለ-
እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣረስቲ ንሓንቲ ቅድሚ ሾሞንተ ዓመት ዝጸሓፍኩዋን 278 ገጽ ዘለዋን ዓቕሚ ተደሪቱ ምሕታም ዝተሓረማ ፈቖዶ መደርደር መጻሕፍቲ ኣብ ገዛይ ትበሊ ዘላ መጽሓፈይ ዝሃብኩዋ ሽም እያ።ሎሚ ግን ካልእ ይትረፍስ እስኪ መቕደማ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከካፍሎ እሞ ሓደ ዕዉት እንተ ተረኸብ ብዝብል ተስፋ ዓጀብ እብል ኣሎኹ።

1/. መቕድም

20257952_644823072378456_3664916943155025661_n    መንቀሊ እዚ ጽሑፈይ ፍርሂ እዩ።1/ እሞ ፍርሂ’ኸ እንታይ እዩ?፡ 2/ ወዲ ሰብ’ከ ንምንታይን መዓስን እዩ ዝፍርህ?፡ 2/ ኣነ’ኸ ንምንታይን መዓስን ኣበይን ሓቀኛ ፍርሂ ፈሪሀ ዝብሉ ሕቶታት ክቕልቀሉ ግድን እመስለኒ።
ነዚ ፍርሂ ዝበሃል ቃል ብኻልእ ምኽንያታትን ብኻልእ መልክዑን ጽሒፈዮ ስለ ዘሎኹ፣ሕጂ መዓስን ከመይን ብትኽክል ከም ዝፈለጥኩዎ ጥራይ ክጠቅስ ክፍትን እየ።ኣነ ነዚ ፍርሂ ዝበሃል ባህርያዊ ክስተት ፍጡራት፣ኣብ ኢትዮጵያ ዓዲ ግራት ዝበሃል ቦታ እየ ብዝተፈላለየ መልክዑ ፈሊጠዮ።ክሳብ ሽዑ ግን በቲ ሕማቕ መልክዑ እምበር በቲ ጽቡቕ መልክዑስ ኣይፈልጦን ነይረ።እሞ ኣብ’ዚ ዓዲ ግራት’ከ ከመይ ፈሊጠዮ?

Continue reading ምጽኣተ ሰይጣን፡ ብበየነ ሃይለ

Advertisements

ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!

ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን

                                                                                    ብ ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ
ኣብ ጫፍ መርፍእ ክንደይ መላእክቲ ክቕመጡ ይኽእሉ? ናይ ብሓቂ መስተንክር ሕቶ። ተራ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ዕቱብ ፍልስፍናዊ ሕቶ ነበረ። ኣንቃሊ’ቲ ሕቶ እቲ ፍሉጥ ፈላስፋን ስነሃይማኖታውን ቅዱስ ኣኵናስ’ዩ ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢ 1270ዓም ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይዝጸሓፎ ስነሃይማኖታዊ ኣስተዋጽኦ ፍልጠት ኢሉ ዝሰየሞ መጽሓፉ። እምበኣር፡ ኣኵናስ፡ ንህልውናን ፈጣርነትን ኣምላኽ ንምርግጋጽ ነዊሕን ዕቱብን ሓተታን ክትዕን ዝጸሓፈ ካብ’ቶም ናይ እዋኑ ዝበልሑ ፈላስፋታት ነበረ። መለኮታዊ ህላዌን መለኮታዊ ኣፈጣጥራ ኣድማስን ንምርግጋጽ ብዝገበሮ ጻዕሪ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክሳብ ናብ ቅዱስነት ዝማዕረገ ተመራማሪ ነበረ። እሞ ድኣ ሓደ ዕቱብ ፍላስፋ ከመይ’ሉ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዚላዊ ሕቶ ይወድቕ ዘተሓሳስብ’ዩ። ዕንጭቝሊትነት ኣተሓሳስባ ኣብ መንፈስ ዓቢዪ ሓሳቢ ክዝሕቕ እንተጀሚሩ ደው መበሊ ዘሎዎ ኣይመስልን። ኣብ ዝተጠቕሰ መጽሓፉ፡ ቀጺሉ፡ ኣኵናስ፡ ክርስቶስ ድርብ-ጾታዊ (ሄርማፍሮዳይት) ዶ እዩ ኔሩ? (ኢዶ!) ኢሉ ይስከፍ። ቀጺሉ፡ ኣብ ገነት ደገ (ሰገራ) ምውጻእ ኣሎ’ዶ? ኢሉ ይመራመር። ወዮ ፍላስፋ ዓቢዱ’ዶ! ኣይዓበደን ግን ብርግጽ ኣንቈልቍሉ።

 

Continue reading ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!