ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!

ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን

                                                                                    ብ ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ
ኣብ ጫፍ መርፍእ ክንደይ መላእክቲ ክቕመጡ ይኽእሉ? ናይ ብሓቂ መስተንክር ሕቶ። ተራ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ዕቱብ ፍልስፍናዊ ሕቶ ነበረ። ኣንቃሊ’ቲ ሕቶ እቲ ፍሉጥ ፈላስፋን ስነሃይማኖታውን ቅዱስ ኣኵናስ’ዩ ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢ 1270ዓም ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይዝጸሓፎ ስነሃይማኖታዊ ኣስተዋጽኦ ፍልጠት ኢሉ ዝሰየሞ መጽሓፉ። እምበኣር፡ ኣኵናስ፡ ንህልውናን ፈጣርነትን ኣምላኽ ንምርግጋጽ ነዊሕን ዕቱብን ሓተታን ክትዕን ዝጸሓፈ ካብ’ቶም ናይ እዋኑ ዝበልሑ ፈላስፋታት ነበረ። መለኮታዊ ህላዌን መለኮታዊ ኣፈጣጥራ ኣድማስን ንምርግጋጽ ብዝገበሮ ጻዕሪ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክሳብ ናብ ቅዱስነት ዝማዕረገ ተመራማሪ ነበረ። እሞ ድኣ ሓደ ዕቱብ ፍላስፋ ከመይ’ሉ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዚላዊ ሕቶ ይወድቕ ዘተሓሳስብ’ዩ። ዕንጭቝሊትነት ኣተሓሳስባ ኣብ መንፈስ ዓቢዪ ሓሳቢ ክዝሕቕ እንተጀሚሩ ደው መበሊ ዘሎዎ ኣይመስልን። ኣብ ዝተጠቕሰ መጽሓፉ፡ ቀጺሉ፡ ኣኵናስ፡ ክርስቶስ ድርብ-ጾታዊ (ሄርማፍሮዳይት) ዶ እዩ ኔሩ? (ኢዶ!) ኢሉ ይስከፍ። ቀጺሉ፡ ኣብ ገነት ደገ (ሰገራ) ምውጻእ ኣሎ’ዶ? ኢሉ ይመራመር። ወዮ ፍላስፋ ዓቢዱ’ዶ! ኣይዓበደን ግን ብርግጽ ኣንቈልቍሉ።

 

Continue reading ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!

Advertisements