እወ፡ ኣብ ጎድኒ ዳቪድ ሺን ደው ክብል ወሲነ እየ!

እወ፡ ኣብ ጎድኒ ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን ደው ክብል ወሲነ እየ!
     ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን፡ ካብ ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ነበር ክሲ ተመስሪቱሉ ኣሎ። በቲ እቲ ከሳሲ መስሪቱሉ ዘሎ ክሲ መሰረት፡ ዳቪድ ሺን ኣስታት 750 ሺሕ ሸክል ክኽሕሶ ሓቲቱ ኣሎ። ዳቪድ ሺን ድማ፡ ኣንጻር’ቲ ሓላፊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገረ እስራኤል ዝነበረ፡ እስራኤል ዚቭ ዘካየዶ ናይ ስም ምጽላም ከም ዘየለ ይማጎት ኣሎ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዝዓበዩ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ሓሳቡ ከካፍል ተቓውሞኡ ከስምዕ፡ ነቲ ዳቪድ ሺን ብጭብጢን ብመርትዖን ዘቕረበሉ ነቐፈታ ክነጽግ ሓቲቶሞ፡ እንተኮነ ኣይገበሮን። ኣብ ክንድ’ዚስ ናብ ክሲ ተጓዩዩ ንዳቪድ ሺን ከዳኽሞ ጥራይ’ዩ ሓሊኑ። ዳቪድ ሺን ድማ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት እተኽብር ሃገር እንተዘይኮይና ጥራይ’የ በቲ ክሲ ክኽሰስን ክርታዕን ዝኽእል ብዝብል ጽኑዕ እምነት ይማጎት ኣሎ። እቲ ፍርዲን እቲ ውሳነን ጌና’ዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ፍለጥቱን ፈተውቱን ከምኡ’ውን መሳርሕቱ፡ ጋዜጠኛታት ብሎገራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ጎድኑ ኮይኖም ሓገዞምን ደገፎምን የበርክቱ ኣለዉ።

hicourt4 (1).jpg ዳቪድስሀአን
    ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን፡ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ጎድኒ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታትን ፍሊስጠማውያንን ደው ኢሉ ንዓመታት ክቃለስ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ እዩ። ኣብ ጎድኒ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን’ውን ደው ምስ በለ እዩ። ከም ዝፍለጥ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም ንኣዝዩ ብዙሕ ግፍዒታት እናተቓልዑ እዮም ዝርከቡ። ምስ ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን ካብ ንፋለጥ ኣስታት 5 ዓመት ሓሊፉ ወይ ኣሕሊፍና ኣሎና። መራኸቢና ምኽንያት፡ ብሰንኪ’ቲ ካብ ውሽጢ እስራኤል ብዘይተፈለጡ ሰባት ተጨውዩ ናብ ሲና ዝተወሰደ ኤርትራዊ ሓውና’ዩ ነይሩ። ድሒሩ ግና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክንራኸብ ክኢልና ኢና።
    ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን፡ ነቲ ካብ ውሽጢ እስራኤል ብዘይተፈለጡ ሰባት ተጨውዩ ናብ ሲና ዝተወሰደን ድሒሩ ድሕሪ ብርክት ዝበለ ናይ ማእሰርቲን ግፍዒታትን ኣዋርሕ፡ ካብ ግብጺ ናብ ኤርትራ ዝተጠረዘ፡ ድሕሪ ኣስታት 6 ወርሒ ጻንሖት ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ደጊሙ ንኣዋርሕ ዝተኣሰረን መንእሰይ ጉዳይ ሒዙ ናብ ግዳም ከቃልዖ ምስ መደብ ኢና ንፋለጥ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ መንግስቲ እስራኤል ካብ እስራኤል ተጨውዩ ክስወር ዝኽእል ሰብ የለን ዝብል ምጉት ስለ ዝነበሮም ነዚ ኣብነት ኣምጺኡ ድማ ስደተኛታት ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ህይወት ይነብሩ ኣለዉ ክብል ደልዩ ነይሩ። ግናኸ እቲ ሰብ ባዕሉን እቶም ቤተሰቡን ክሕግዝዎ ኣይከኣሉን። ነዚ ጉዳይ እናተኸታተለ ከሎ ኣብ ካልእ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ንተሓጋገዝ ነይርና። ምናልባት ኣብ’ዚ ምዝርዛሩ ኣድላዩ ዘይክኸውን ይኽእል’ዩ። እቲ ሓደ ከይነገርኩኹም ዘይሓልፍ ግና እዚ ዝስዕብ’ዩ።
     ኣብ ከተማ ቤኒብራክ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ሓደ ክሳብ ሎሚ መን ምዃኑ ብዘይተፈለጠ እስራኤላዊ ዳቲ ኢዱ ብጎዞሞ ተቖሪጹ ምንባሩ ትዝክሩ ትኮኑ? ምኽንያቱ ኣብ ኤረና ቀሪቡ ነይሩ በዚ ብመንገዲ facebook’ውን ሓቢርና ነይርና ኢና። ነቲ ጉዳይ ናብ ግዳም ንኸውጽኦ ምሳይ ክኸይድ ዝሓበረኒ ጋዜጠኛ ዳቪድ ሺን ነይሩ። ንሱ ንእስራኤላውያንን ንዓለምን ኣነ ድማ ንኤርትራውያን። እዚን ካልእ ንጥፈታትን ክካይድ ጸኒሑ’ዩ። ኣብ እስራኤል ኣብ’ቲ ጸለምቲ ካብ ኣመሪካ ዝመጹ ዝቕመጡሉ ከተማ ዲሞና ይነብር። ድልዱል ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘይብሉ፡ ብብርዑ ኣንጻር ኩሎም ዓመጻት ዝቃለስ ብፍላይ ድማ ንናይ እስራኤል ጉዳይ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጥ ዳቪድ ሺን ኣብ’ዚ ሽግር ወሪዱዎ ዘሎ እዋን ኣብ ጎድኑ ክህሉ ዝስመዓኒ ኩርዓት ወሰን የብሉን። ምኽንያቱ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ኩሉ ተኸቢሩ ክርኢ ስለ ዝደሊን ስለ ዝግብኦን። ነቲ ካብ ቡዙሓት ሃገራት በቢ ቋንቋኦም ክገብሩሉ ዝጸንሑ ደገፍ፡ ኣነ ድማ ብቛንቋይ ብቋንቋ ትግርኛ ዘሎኒ ደገፍ ክገልጸሉ ደስ ይብለኒ። እገልጸሉ ድማ ኣለኹ። ንሱ ንዝኾነ በዓል ስልጣን ኣየጸለመን ኣየናሸወን። ዝኾነ ሓታቲ መርትዖ፡ ነዚ ዝስዕብ ሊንኪታት ጠዊቑ ከረጋገጾ ይኽእል።
Advertisements

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s