“ብሕታውያን ጋዜጣታት ሕጋውያን’የን፡ ብዛዕባ ህላወአን መንግስቲ’ውን ሓላፍነት ኣለዎ” ጽጌናይ

ካብ’ታ ሕታም ቁጽሪ 39 ዝኾነት ጋዜጣ ጽጌናይ እዚ ርእሰ ዓንቀጽ ጥራይ ኣይኮንናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘሎና፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ልሙድ ካብ ዝነበረ ዓይነት ምግላጽ ሓሳባትን ትምኒትን ሓደ “ሓንቲ መዓልቲ ስልጣን እንተዝወሃበኒ” ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝፍትን ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ጽጌናይ ኣብ ገጽ 4 ድማ ንረኽቦ።

criticismድሕሪ’ዚ እነቕርቦ ፈላሚ ትሕዝቶና ዝኾነ ርእሰ ዓንቀጽ ጋዜጣ ጽጌናይ ስዒቡ ድማ ክቐርብ’ዩ። ካብኡ ቀጺልና ድማ ኣብ ገጽ 5 ናይ ጋዜጣ ጽጌናይ ንረኽቦ ርእይቶ ሓንቲ ሊድያ ብርሃነ ዝተባህለት ኤርትራዊት ከነንብብ ኢና። እቲ ኣርእስቲ ‘ዘይእዱብ ዘረባን ባጫን ወጊድ በልዎ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ እዩ። ነቲ ናይ ሽዑ ህሉው ኩነታት ኣግሂድን ኣጉሊሑን ድማ የርኢ። ብዛዕባ’ቲ ኣብ ጋዜጣ ጽጌናይ ዝወጸን ኣስዒብና’ውን እነቕርበልኩምን ትሕዝቶታት፡ ካብ ብዛዕባኡ ኣብ’ዚ እንገልጾ ባዕሉ እቲ ትሕዝቶታት ዝገልጾን ዘብርሆን ስለ ዝበዝሕን ስለ ዝዓቢን ብቐጥታ ናብ’ቲ ትሕዝቶ ክንሰግር ተመራጺ ይኸውን፡ ቀዳማይ ትሕዝቶና’ምበር ርእሰዓንቀጽ ጋዜጣ ጽጌናይ ናይ 2001 ሕታም ቁጽሪ 39 ገጽ 2 እዩ ሰናይ ምክትታል፡ (ኣብ’ዚ ጥብቆ ጠውቑ)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s