ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት! ብግርማይ ዮውሃንስ

        ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት  ብግርማይ ዮውሃንስ  
                       1ይ ክፋል

ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን፣ ተፈላሊና ኣይተረፍናን ተወሊዓ ባና ብርሃን…። ብ እትብል ግጥሚ ን ኣበባ ሃይለ ከድርፋ እንከሎ ይዝከረኒ። ይዝከረኒ ኮይኑ ግዜን ኩነታትን! ኣነ ምዕንጅሉ ድማ በዛ ዜማ ኣብ ኤክስፖን ካልእን ሳዕሲዐን ነጢረን-ሓቂ መሲሉኒ። “ኣንታ ምዕንጅሉ እባ ኢኻ! ሓቂ መሲሉካ ድዩ?” ዝበሉ ጎራሓት ዓርከ ማሓዛ ግን ኣይተሳእኑን። ቅድሚ ኣኼባ ዝተረደኦም ማለት እዩ።
“ሕሱም እዋን ከም ጨርቂ በልዩ” ዝብል መልእኽቲ እዩ ሰዲዱ-ብመንገዲ እዛ ስራሕ እዚኣ። ሕሱም እዋን ከም ጽንጽያ ኣብ ዝባን ርእሱ ይዝንቢ ከምዝነበረ’ሞ ማዓስ ኣስተብሂሉሉ! “ይወርድ ዶ ኢለዮ?” ድዩ ዝበለ የሱፍ ስዒድ? ትጽቢት ኣይነበሮን። ከመይ ኢሉ’ሞ ክጽበ… .!   

 

 

12122467_960863727308512_1759613197922581902_n


“. . .ርእሱ ኣድኒኑ፣ ስድርኡ ኣሕዚኑ፣ የሕልፎ ኣሎ ንሂወት ጸልማት ተኸዲኑ።  .ኣደየ ቀደም ዝበልክኒ ሎሚ ፈሊጠዮ ግን ቁልዕነት ሒዙኒ ይወርድ ዶ ኢለዮ… .!” ትብል ደርፊ የሱፍ ስዒድ እዩ ዘዘኻኽረካ። . . . ኣደይ\ዓደይ ቆጽለይ ኢኺ ኣነ ዕምባባኺ፣ ኣነ ዘይመተልኪ ወሊድክኒ እንዲኺ። . . . ቀደም ዝበልክኒ ግን ሎሚ ፈሊጠዮ ቁልዕነት ሒዙኒ ይወርድ ዶ ኢለዮ… .! እዩ እቲ ዜማን ቁዘማን የሱፍ። 


እምነትን ግርህነትን እሲ ይወርድ ዝብል ትጽቢት ኣየትሓዞን። ናብራ ዓሳ ክመጽእ ትጽቢት ኣይነበሮን። እናተበላለዐ ዝመጸ ሰውራ በረኻ ግን፣ ዓዲ ምስ ኣተወ ጥሜት መይቱ። ዝበልዖን ዝለመዶን ስኢኑስ ማይ ቀጠነ ኮይኑ ጠባዩ። ግዚኦም ዘእከሉ ከናዲ ሃሰስ ክብል ግድን ኮይኑ። 

21558594_1540375596023986_6711900891289218574_n
ኩሉ ሕሰማት ከም ጨርቂ ዝበለየ ዝመሰሎ ግን ደቂሱ ነይሩ። ንቕድሚኡን ኣማዕድዩን ጥራይ ይጥምት ነይሩ። እቲ ሕሱም እዋን ከም ጨርቂ በልዩ እዩ ዝብል ሓሳብ ድማ ቅሱን ድቃስ ኣደቂሱዎ። ክሳዱ ኣዚሩ እውን ንድሕሪት ኣይጠመተን፣ ኣይተጠራጠረን፣ ኣይሓሰበን። ብደም ዝተማሕለሉን ትንፋስ ዝወሰደን እምነት እሞ ከመይ ኢሉ ዘይጽቡይ ከጸብዮ? ብቐደሙ እውን ሳላ እቶም ክሳዶም ንድሕሪት ጠውዮም ዘይጠመቱን ዘየማዕደዉን እንዳኣላ እታ ባንዴራ ዓዲ ኣትያ። መንፈስ ሕሰም ሓዚላ ከተንበልብል እሞ ዘይተጸበየ?
እምነት ኣግዲዑዎስ ይወርደኒ ኣይበሎን። ዝኣመንካዮ ኳና ኣይውደቕካ! ኣብ ሰውራ ተኣሚንካ ዶ ዓዲ ኣቲኻ ምስ ነገስካ ትግምጠል!? ሃገር ዝተቖጻጸረ ሰውራ ምዃኑ ኣይገመተን። ከምኡ ክኸውን ኣይተአበየን። ክንደይ ሻዕ ኣሎ ድዩ ትጽቢት?
እምነት ከምዚ ገይሩ ከም ሰፍኢ ብሓንሳብ ቁልቁል ኣፉ ክትከል እውን ዘይረኣየ ይኸውን ኣብ ባህሊ፣ ልምድን እምነትን ህዝቢ ኤርትራ።
“ብሰሜን ዝመጽእ ዝናብን ንፋስን ንብርኩት ክረምትን ቀውዕን’ዩ” ክባሃል እሰምዕ ነይረ። ብሰሜን ዝመጸት ንፋስ እምነት ግን. . .ካብ ብደቡብ ዝመጸት “ወዲ ማይ ጠላሚት” ትብል ንፋስ እምነት ከም እትገድድ ኣበይ እሞ ፈለጣ! ትጽቢቱ እውን ኣይነበረን። ከመይ ኢሉ እዩ እሞ ክጽበ?


ሓንኲኽካ እምነት እንዶ ጉድ ኣምጺኣ! ሓንኲኽካ ፍትወት ፍቕሪ እዩ። ሓንኲኽካ እምነት ካኣ ነብሰ ቕትለት እዩ- ፍረ ምህርቱን ዓውደ በረከቱን። ግን እሞ መን ኣስተባሃለ! መን ተጸበየ! “ይወርድ ዶ ኢለዮ. . .” እዩ ነገራቱ።
ዓለባ ሕሰም ተተርቢዑ መኣዲ ሰላም ክብላዕ. . .እዩ ነይሩ እቲ ትጽቢት። መኣዲ ሰላም ክዝረግ ኣይገመተን። ኣይተጸበየን። እታ ካብ መሽጎራጉር ክትወጽእ ምስ ሰቡን ከም ሰቡን ደም ዘበርከተላ ባንዴራ ሰላምን ፍቕርን እምበር ባንዴራ ሕሰም ከተምበልብል ኣይተጸበየን። ስለዝኾነ ድማ እዩ “ከም ጨርቂ በልዩ እዩ እቲ ሕሱም እዋን. . .” ዝብል ደርፊ ንሓንቲ ድምጻዊት ኣድሪፉዋ።
ሕሱም እዋን ንሰብን ንባዕሉን ከብልዮ ትጽቢት ስለ ነበሮን። ከመይ ኢሉ እዩ እሞ ክጽበ። መከራን ሕሰምን ዝፈልጥ ዶ መከራን ሕሰምን የውርደልካ እዩ። ኣይተጸበዮን። ከመይ ኢሉ እሞ ክጽበዮ! ሓዊ ዝፈልጥ ሓውኻ ዶ ሓዊ ይኽዕወልካ እዩ። እሞ ድማ ኣሚንካዮ ደቂስካ እንከለኻ! “ሕጂ ድማ ግደኻ!” ኢሉ ክግልበጦ እሞ ከመይ ኢሉ እዩ ክጽበ።

 

ካብ ናይ ግርማይ ዮውሃንስ ናይ facebook ገጽ ዝተወሰደ

https://www.facebook.com/ghirmay.yohannes.1

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s