“ደም ናይ ዶክተር ኣቢ እንተዘይተወሃብኩ” ቃል ኢትዮጲያዊት ጎርዞ!

             “ደም ናይ ዶክተር ኣቢ እንተዘይተወሃብኩ” ቃል ኢትዮጲያዊት ጎርዞ! ብበሪሁ ብርሃነ

          ኣብ’ዚ ዝሓለፈ መዓልቲታት ሓደ ኣቓልቦ ዘይረኸበ ጎንጺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያዊት ጎርዞን ዶክተራት ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳን  ተኸሲቱ ነይሩ። እታ ጎርዞ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ’ቲ ንዶክተር ኣቢይ ንምቕታል ወይ ካብ ዕላማኡ ንምቅዋፍ ዝተፈንጀረ ነትጒ ግዳይ ዝኾነት ኮይና` በቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳን ደም ክትትክእ ስለ ዝነበራን ዝተፈጠረ እየ።

   እታ ጎርዞ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 25 ትርከብ ኮይና፡ ስማ ራሄል ትበሃል። ራሄል በቲ ናይ ዶክተር ኣቢ መደረታትን ንለውጢ ካብ ዘለዋ ድልየትን እያ ናብቱ ሰልፊ ተጸንቢራ። ከም ሰብ ኣብ ዝኾነ ናይ እኩባት ሰባት ምንቅስቓስ ምጽንባር ኣይትፈቱን። ዕረፍቲ ክትረክብ ከላ፡ ምስ ኣፍቃሪኣ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምዝዋር ተዘውትር። ዝተረፈ ድማ ህሉው ኩነታት ሃገራን ዓለምን ንምርዳእ` ከም በዓል ሪፖርተር፡ ኣዲስ ዘመን፡ መረጃን ኢሳትን ዝኣመሰሉ ማዕከን ዜናታትን ሓበረታን እናተኸታተለት ተሕልፎ።

      ራሄል፡ ኣብ’ቲ ናይ ሰላምን ፍቕርን ምድማርን ሕድገትን  ጻውዒት ክትሳተፍ ምኻዳን ግዳይ ሓደጋ ምዃናን፡ ብዙሕ ዘጉሃያ ኣይትመስል። ግዳይ ናይ’ቲ መጥቃዕቲ ምዃና ክፍለጠላን ክትከሓስን ግና  ደልያ። እቲ ካሕሳ ገንዘብ ኣይኮነን፡ ድሒራ ከም ዝገለጸቶ ኣኝተኮይኑ። ስምን ዝናን’ውን ኣይኮነን። ክድረፈላን ፊልም ክስረሓላ’ውን ኣይኮነትን ደልያ። ድልየታ ጸኒሕና ክንሰምዖ ኢና።

   እቲ መጥቃዕቲ፡ ካብ  የማናይ ምሕኩልታ ጀሚሩ ምሉእ ሰለፋን ክሳብ ዓካርዓካሪቶኣ ዝበጽሕ ምጭዳዱ ከይኣኽሎ፡  ምንቅስቓስ መትኒታታን ብደም ዝተጸየቐ ኣዕጽምታን ክትርእዮ በቒዓ’ያ። ይትረፍ ንስ እቲ ምስኣ ኣብ ጎድና ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ካብ ስንባደ ዝተላዕለ ናበይ ከም ዝተሰወረ ኣይተፈለጠን። ገሊኦም ግና ኣብ’ቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎ ተባሂሉ ከም ዝተእእሰረ ይዛረቡ። ራሄል ንክልተ መዓልቲ ዝኣክል ሃለዋታ ከተጥፍእ ተገዲዳ’ያ። መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ፡ ካብ ዝገመተቶ ንላዕሊ መልሲ ረኺባትሉ’ያ። የማናይ እግራ ካብ ምሕኩልታ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ምስ ተኸፈተ፡ እቲ ኣብኡ ንላዕሊን ንታሕቲን ዝመላለስ ዝነበረ ደም፡ ንምሉእ ኣካላን ክዳውንታን ጸይቑ መረት ከይተረፈ ኣርሲሕዎ ምስ ረኣየት፡ ኣብ ኣካላታ ክሳብ ክንዳኡ ዝኸውን ደም ከም ዘሎ ትፈልጥ ስለ ዘይነበረት ሃለዋታ ኣጥፊኣ ክልተ መዓልቲ ሓለፈ። መምለሲ ቀልቢ ዝኸውን ምጡን ቀጢን ደም ምስ ተለገሰላን እቲ ዝተኸፈተ ሰለፋ ብቀይሕ ጅማት ገይሮም ኣስጢሞም ስለ ዝሸቀጥዎ ወይ ስለ ዝሰፈይዎ ድማ’ያ ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ህራስ ዝተበራበረት። እቲ ሽግር እምበኣር ድሕሪ ምንቃሓ እዩ ተፈጢሩ።

    ኣፍቃሪኣ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምርመራን ሕቶታትን FBI ናብ ኢትዮጵያ ከይኣተዉ ከለዉ ነጻ ምዃኑ ተረጋጊጹ ተፈንዩ። ምናልባት ብናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ጸጥታ ሓይሊታት ነጻ ዝተባህለ ብናይ FBI  ምርመራ ገበነኛ ኾይኑ ክርከብ ይኽእል ስለ ዝነበረ፡ ቀልጢፉ ምውጽኡ ከም ጽቡቕ ዕድል ይገልጾ። ምስ’ቲ ምስ ናይ ክልል ትግራይ መደበር ተለቭጽን ዝገበሮ ቃለ መጠየቕ።

    ድሕሪ ገለ መዓልቲታት፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝወረደ መጥቃዕቲ፡  ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ንግዳያት መስቀል ኣደባባይ ዝኸውን ደም እናለገሱ ከለዉ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ገጻት facebook  ምስ ረኣየት ድማ’ያ ሓውሲ ግርም ኢላ ኣተኲራ ዝጠመተቶ። ፈለማ ነታ ካብ ኣፍቃሪኣ ዝወሰደታ ተለፎን ኣትሪራ ብምሓዝ ንላዕሊን ንታሕቲን ኣንቀሳቒሳ ሓቅነቱ ከተረጋግጽ ፈተነት። እወ እቲ ብዓይና ዝረኣየቶ ሓቂ’ዩ። ዶክተር ኣቢ ንግዳያት መስቀል ኣደባባይ ደም ለጊሱ። እዚ ድማ መርኣያን መዘኻኸርን ንዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣብ’ቲ ምስኡ ዝነበረ ጽሑፍ ተገሊጹ’ዩ።  እዚ ንራሄል ብዙሕ ደስ ኣይበላን፡ ማለት’ሲ ገለ ሕቶታት ኣለዓዒሉላ። ነቲ መን ከም ዘምጽኦ ዘይፈለጠቶ ኣራንሺ ብየማናይ ሸነኽ መኽፈቲ ኣፋ እናወተፈት፡ ነቲ ከምኡ መን ከም ዘምጽኦ ዘይፈለጠቶ ኮካ ድማ ብጸጋማይ ኢዳ ክትምዕጎ ናብ ደረት ከናፍራ እናልገበቶ፡ ሃንደበት ነቲ ክትሰትዮ ዝሓሰበት ኣቋርጽ ኣቢላ። ነቲ ኣብ ኣፋ ኣልግብ ኣቢላቶ ዝነበረት ኣራንሺ ነቲ ኣፍቃሪኣ እናሃበቶን ንሱ ተቐቢሉ ናብ ኣፉ እናወተፈን። ብዛዕባ’ቲ ዝተለገሰላ ደም ሓሳባት። ሕቶታት ውትፍ ውትፍ ኢሎም ዓቕሊ ጽበት ፈጠሩላ። እቲ ዝተለገሰለይ ደምሲ ናይ መን ይነብር? ኢላ ድማ ንነብሳ ሓተተት። ናይ ዶክተር ኣቢ ክኸውን ኣለዎ’ምበር ኢላ ድማ መልሳ ደምደመት። ግናኸ ዘጠራጥር ነገር ድማ ተሰመዓ። ንሳ ድሕሪ ምንቃሓ እዩ ልግሲ ደም ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ዝከናወን ዘሎ፡ ስለ’ዚ ክትሓትት ከም ዘለዋ ናብ መደመምታ በጽሐት።

  “ነርስ፡ ምንድነው ስምህ?” ስሙ ኣብ’ቲ ለቢስዎ ዝነበረ ጋውን ምስ ረኣየት ብስሙ ጸወዐቶ።  ግዳያት መስቀል ኣደባባይ ብፍሉይ ክንክን ክተሓዙ እዮም ካብ ትሰምዕ ኣትሒዛ ዋላ ነቶም ብስራሕ ላዕሊን ታሕቲን ክብሉ ትርእዮም ዝነበረት ዶክተራት’ያ ሃንደበት ስሞም ጸዊዓ ጠጠው ተብሎምን` ነቲ ደም ዝተጸየቐ ፋሻ ከቕይሩላ  ትእዝዞምን። ንሶም ድማ ጠለባ ነጺጎም እናኸዱ ዶክተር ኣቢ ሃንደበት ምጽእ ኢሉ ከይርእዮም ስለ ዝሰግኡ ይመስሉ፣ ዝመደብዎ ኣመንጉዮም ዝእዘዝዋ ዝነበሩ። እቲ ነርስ ስሙን መዓርጉን ጸዊዓቶ ክነሳ ስቕ ኢሉ ክሓልፍ ስለ ዘስተውዓለትሉ፣ ኣይሰምዓንን ይኸውን ወይ ድማ ካባይ ዝኸፍኡ ይህልውዎ ይኾኑ ኣይበለትን።

  “ስማዕ ነርስ፡ ስማዕ ደምሴ፡ ይጽውዓካ እኮየ ዘለኹ።” ካብ’ቲ ብጎቦ ተጋዲማትሉ ዝነበርት ዓራት ናብ’ቲ ኣብ ጥቓ’ቲ ማእከል ናይ’ቲ ዓራት ተቐሪቡ ዝነበረ ዓረብያ ክትወርድ እናፈተነት። እቲ ሕማቕ ዝረኣየ ኣፍቃሪኣ፣

  “ንምንታይ ሓግዘኒ ዘይትብልኒ?” ክብል ሓተታ።

ናብኡ ከይጠመተት፣ “ክትሕግዘኒ ዲኻ ምሳይ ዘለኻ?” ሓተተቶ መልሱ ከይተጸበይት ናብ ዓረብያ እናወረደት።

“ንምንታይ ደኣ ኣብ’ዚ ኣለኹ?”

“ዘዘምጽኡለይ ኣራንሺ ካብ ኣፈይ ክትምንጥል። ከም ገለ ዶክተር ኣቢ ክበጽሓኒ ኣንተመጺኡ ድማ ምሳይ ጽግዕ ኢልካ ክትሰኣል።”

  “እንታይ ጸገም ኣለዎ’ሞ ንሓደ ዝበልካዮ ንኽለተ እኹል እንድዩ።  ስእሊ እንተኾነ ድማ ንዓኺ ዝውደኣልኪ የብሉን። ንዶክተር ኣቢ ድማ ጽቡቕ ኣጋጣሚ’ዩ። ምስ ዜጋታቱ ዘለዎ ፍቕሪ እንደኣሉ ዝግለጸሉን ዝምስከረሉን።”

 “ካልእ ግደፍ` ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለካ ተባሂሉ ነይሩ ሓቂ ድዩ?” ሓተትቶ። እቲ ነርስ ጠጠው ኢሉ ይጽበያ ከም ዝነበረ ኣይሰሓተትን ግናኸ ሎሚ ዘይከበርናን ሎሚ ዘይተወራዘናን ደኣ መዓስ ክንረኽቦም ኢላ ግዲ ኮይና፣ ሸለል ኢላቶ ጸንሐት።

“ይጽበየኪኣ’ሎ ሞ ደሓን ደሓር ነርክበሉ’ምበር ነጻ እንተዘይከውንዶ ተለቒቐ።” ትስምዓዮ ኣይትስመዓዮ መለሰላ።

  “ኣብየት፡” ሓውሲ ስንብድ ኢሉ መሊሱላስ ንሳ ግና ንመልሱ ዝኸውን ሕቶ ወይ ድማ ጠለብ ከየቕረበትሉ ነዊሕ ኣጸበየቶ።  

“ንምንታይ ፈለማ ረጊጽካኒ ሓሊፍካ?” ገጽ ገጹ እናጠመተት።

“ስራሕ በርቲዑኒ ኮይኑ’ዩ። ኣይትሓዝለይ እንታይ ክሰምዓኪ ሕጂ?”

“ደሓን፡ ዶክተር ሕድገት ግበሩሎም ስለ ዝበለና’ምበር መርኣኹኻ ነይረ” ፈከረትሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እናጠመተቶ። ዘምጽኣ ነጊራቶ ክፍለያ እናተሃወኸ ነታ ሕቶ ደገመላ።

    “እንታይ ክእዘዝ፡ ደሓን ዲኺ ቃንዛ ዶ ገይሩልኪ እዩ?” ኣድሪጉ ሓተታ ቀልጢፉ ሓጊዝዋ ናብ’ቲ ዝኸዶ ዝነበረ ክቕጽል ካብ ምህዋኽ።

  “ኣይ ናይ ቃንዛስ ደሓን’የ ቃንዛ የብለይን ግና ክፈልጥ ደልየ ዘለኹሲ፣ እቲ ንዓይ ዝተለገሰለይ ደም ናይ መንን መዓስ ናብ ባንኪ ደም ዝኣተወን’ዩ? ነዚ ሕቶ ክትምልሰለይ ደልየ ኣለኹ።”

  መልኣኩ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ሕቶ ስለ ዘቕረበትሉ ከም ዘይፈልጦን ክምልስ ሓላፍነት ከም ዘይብሉን ነጊሩ ክቕጽል ክብል ከሎ፡ “ሓንሳብ ጽናሕ።” ጠጠው ኣበለቶ። “ንመን ክሓትት ይኽእል?” መልሱ ብሃንቀውታ ተጸበየቶ። እቲ ከፍርሕ ዝጸወገቶ ገጻ ከይፈትሐቶ።  

     ድሕሪ ናይ ኣስታት 20 ደቓይቕ ትጽቢት፡ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ኣትያ ምስ ሓደ ሽምግል ዝበለ ሰብኣይ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ በዓል መዚ ክትዘራረብ በቒዓ። ብዝሓተተቶ መሰረት፡ እቲ ንዓኣ ዝተለገሰላ ደም ካብ’ቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ናብ ባንክ ደም ጥቁር ኣንበሳ ዝተኣከበን ዝተኸዘነን ምንባሩ ተነጊርዋ። እዚ ድማ ኣገባብ ዕቀባ ደም ጥቁር ኣንበሳ ዝማዕበለን ዘመናዊ ብዝኾነ መልክዑ የሰላስል ከም ዘሎን ወሲኹ ገለጸላ።  

  ራሄል ሕርቃና ካብ ገጻ ክጠፍእ ኣይደለየቶን። ናብ’ቲ በዓል መዚ ናብ ገጹ ውትፍ ኢላ ድማ` “ስማዕ፡ ኣነ እቲ ዶክተር ኣቢ ዝለገስዎ ደም’የ ዝደሊ። እቲ ናይ ዶክተር ኣቢ ደም ናብ መን ለጊስኩሞ፡ ናብ ኦሮሞኛ፡ ናብ ኣምሓራይ፡ ናብ ሶማሌ……ኣብ ኩሉ ኢኹም ዘርኣዊ ጥቕዓት ተወርዱልና ንተጋሩ! እቲ ብናይ ሰላምን ፍቕርን ቃላት ዶክተር ኣቢ ተረጋጊኡን ክንድመር ኢና ዝብል መንፈስ ዝነበሮን ሓላፊ ባንኪ ደም ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ፡ በቲ ዘረባ ናይታ ትግራወይቲ፡ ኣመና ተገሪሙን ተቖጢዑን ዝብሎ ጠፊእዎ ፈዘዘ። ግና ቅንያቱ ቅንያት ምርድዳእን ሕድገትን ስለ ዝኾነ ከህድኣ ፈተነ።

 ራሄል “እወ ሓቂ ኣብ ፊትኩም ስለ ንዛረበኩም ትፈርሑና ኢኹም` ስለ’ዚ ብጎድንና ምስ ከም በዓል ሻዕቢያ ተማኺርኩም ትወግኡና’ምበር ንዓና ንተጋሩ ፊት ንፊት ኣይትገጥሙናን ኣይትስዕሩናን’ውን።”

  እቲ በዓል ስልጣን፡ ፖለቲካዊ ቃላት’ታ ጎርዞ ኣሰንቢድዎ` ንገለ ብስም ሓካይም ኣብ’ቲ ቦታ ዝተመደቡ ካድረታት ህወሓት ክጽውዕ ተመራጺ ኮይኑ ተሰምዖ። ቅድሚኡ ግና ሓደ ሕቶ ረበሾ፣ “ጉዳይ ምልጋስ ደምን፡ ዘርኢ ሰባትንከ ከመይ ክራኸብ ከኣለ?” ንነብሱ’ዩ ሓቲትዋ ብትሑት ልሳን።

 “ሰሚዐካ’የ። ክምልሰለካ እንተደሊኻ ድማ ስማዕ። ምስጢርን ሓይሊን ናይ ዶክተር ኣቢ ኣበይ ድዩ ዝርከብ፥ ኣብ ደሙ ዶ ኣይኮነን። እሞ እቲ ደሙ ንዓይ ንሓንቲ ግዳይ መስቀል ኣደባባይ ዝኾንኩ ትግራወይቲ ከይትህቡ ትገብርዎ ዘለኹም ምትንዃላት ዘይበጻሕኩዎ ከይመስለኩም።”

   “ኩነታት ጥዕናኺ ከመይ ኣለኺ ሕጂ፡ ኣብ’ዚ ክልተ መዓልቲ ዝጎደለኪ ነገር ኣሎ ድዩ ብዘይካ’ዚ ሕጂ ትነግርኒ ዘለኺ?”  ሕማም ስድራቤታ’ዩ ሓሊፍዋ በለ ብውሽጡ።

“ካብኡ ዝዓቢ እንታይ ክጎድለኒ ደሊኻ?” ራሄል ሕርቃና ጌና ካብ ገጻ ኣይለገሰን። ደቓይቕ ብዝወሰኸ መንጽር ሓደጋ ከይወርዶ ዝፈርሐ በዓል መዚ` ካብ’ታ ቤት ጽሕፈት ቀስ ኢሉ ድሕሪ ምውጻእ፡ ገዲፍዋ ክኸይድን ክምለስን ሓደ ኮነ።

  ሓላፊ ባንኪ ደም፡ ምስ ክልተ ሰባት ጠበሽ በለ። ንሱ እንተርፎ ክዕዘብ ካልእ ክውስኽ ከም ዘይክእል ምስ ነብሱ ተሰማሚዑ’ዩ። እቲ ሓደ ስቢል ክዳውንቲ ዝተኸደነ ሓላፊ እቲ ሓደ ድማ ጻዕዳ ጋውን ዝለበሰ ዶክተር` ምናልባት ካብ ዶክተር ኣቢ ብቑርብ ዝንእስ ዶክተር። ኣይሓሰበትሉን’ምበር ናይ’ዚ ዶክተር ደም እንተትረክብ’ውን ኣይምጸልእትን ይመስለኒ። በለ’ቲ ሓላፊ ባንኪ ደም። ብውሽጡ።

  ጌና ንሰላምታ ኣፎም ከይከፈቱ፡ “ኣነ ግዳይ መስቀል ኣደባባይ እየ፡ ኣነ ሓንቲ ካብተን ብፍቕርን ሕውነትን ክንድመር ንፈለማ መዓልቲ ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝመጻእኩን ኣብ ናይ ፈለማ መዓልተይ ድማ ግዳይ ተፈንጃሪ ዝኾንኩን ጎርዞ እየ።” ንኹሎም ንኽትጥምት ኣዕርፍ ድሕሪ ምባል

 “ስለ’ዚ!……” ኢላ ስቕ በለት።

     ዘይተመለአ ዘረባ ሓደገኛ ምዃኑ ካብ ተመኩሮኦም ኣይሰሓትዎን። እቲ ኣባል ምምሕዳር ከም’ዚ በለ ምስ ነብሱ ‘ስለ’ዚ ዝበልኩኹም ትገብሩ ወይ ዝበልኩኹም ትኾኑ ዲያ ክትብለና ደልያ? እዚኣኸ እንታይ ጎዲሉኒ እያ ክትብል? ግዳይ መስቀል ኣደባባይ ስለ ዝኾነት ናይ ሕጂን ዝነበረን ሕማማ ክፍወሰላ’ዩ። ኣብ ማዕከናት ዜና ክዝረበላ ቀንዩ፡ ዘይተኣደነ መኣዛታት ዘለዎ መግቢታት ክቕረበላ ቀንዩ፡ እዚ ብዘይካ ግዳያት መስቀል ኣደባባይ መንዶ ይረኽቦ’ዩ?’

   እቲ ዶክተር ኩነታት ጥዕናኣ ክፈልጥ፡ “ቃንዛ ይገብረሊ ኣሎ ድዩ?”  ሓተተ ሰብኣዊ ስምዒቱ ኣብ ዓይኑ እናተነበበ።

እቲ ካልኣዩ ድማ “ስለ’ዚ ማለትኪ ኣይተረደኣንን። እንታይ ንምባል ኢኺ?”

ንናይ ክልቲኦም ገጽ ኣተኲራ ድሕሪ ምጥማት፣ “ስምዑ!” በለቶም። ደጊማ “ስምዑ፡ ኣነ ግዳይ መስቀል ኣደባባይ እየ፡ ኣነ ግዳይ ናይ’ቲ ብክቡር ጠቕላይ ሚኒስተር ዝተጸወዐ መዓልቲ ምድማር’የ፡ ኣንጻር መንግስተይ ተሰሊፈ ኣይኮንኩን ኣብ መስቀል ኣደባባይ ወጺአ፡ መንግስተይ ኣንጻር ጽልኢን ቂምን ተሰሊፉ መስቀል ኣደባባይ ምስ ወጸ’የ ደድሕሪኡ ወጺአ። ስለ’ዚ ኣባይ ዝወረደ ኣብ ዶክተር ኣቢ ከም ዝወረደ ጌርኩም ሕሰብዎ።”

 “ሕራይ ንሓስቦ። ድሕሪኡ ኸ?” ኣጋውል ኣዘራርባኣ ካበይ ምዃና ዘይሰሓተ ካድር መልሳ ተጸበየ።

ዶክተርን እቲ ኣማሓዳሪ ባንኪ ደምን ግና ዝውስኽዎን ዝሓትዎን ጠፊእዎም መልሳን ትእዛዛን ጥራይ ተጸበዩ።

  “ስለ’ዚ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝነበረኒ ደም ዋሕዲ፡ ሕጂ ድማ ብግዳይ ናይ’ዚ ነታጒ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሰኒ` ደም ናይ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ክትምልኡለይ ይደሊ ኣለኹ።” ኣሕጽር ኣቢላ ኣዘዘቶም።

 ነቲ ትእዛዝ ዝሓሰቡሉን ዝቐረቡላን መልሲ ስለ ዘይነበሮም ይመስለኒ። “እንታይ?” በሉ ብሓባር።

    ራሄል ነዚ ንጹር ዘረባ ስለ ዘይሰምዑኒ ድዮም እንታይ ዝብሉኒ ዘለዉ ዋላስ ኣሰንቢድዎም። መራሕትና ደምና እናመጸው ዶ ኣይኮኑን ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ዘለዉ በለት ብልባ። ሕጂ ቅድሚ ንሱ ደምና ክመጽወና ምጅማሩ ካብ’ቲ ንሱ ንኽረኣየሉ ዝለገሶ ደም እንተመቐሉና እንታይ ይኾኑ፡ “እሂ፡ ዘሰንብድ ተዛሪበ ዲየ?” ሓተተት።

  “ኖኖ ማለትሲ እቲ ክወሃበኪ ዝግብኦ ደም ተለጊሱልኪስ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኢኺ ዘለኺ”  ካድር ምለሲ ሃበ ካብ ናብ’ቶም ካልኦት ናብኡ ትቐርብ ኮይና ስለ ዝተሰመዓቶ።

 ራሄል ተቖጠዐት፣ ዳርጋ ትቕጽል ኣበለት። “ካድራትከ ደኣ ደም ትወስዱ’ምበር ደም ትህቡ ዲኹም? ኣነ ንዝጎደለኒ ደም ንምትካእ ኣይኮንኩን፡ ደም ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ዝብል ዘለኹ። ደም ንምትካእ ደኣ ቀይሕ ሱርን ኮካን እንዶ ምኣኸለኒ።”

   “እሞ ንምንታይ ደኣ ደሊኽዮ?” እቲ ካድር’ዩ ሕቶ ዘስዓበላ። ተልፎን ናይ ዶክተር ደጋጊማ ትድውል ስለ ዝነበረት ካብ ጅባኡ ኣውጺኡ ክቕበላ ክፍትን ከሎ።

    “ሓንሳብ’ስከ፡  ኣነኸ ሰብ ኣይኮንኩን ንዓይ ኣብ’ዚ ገዲፍካ ተለፎን ክትቅበል ክትወጽእ?” ድፍረታ ገሪምዎም ጥራይ ዘይኮነስ ልእኽቲ ከይኸውን’ውን ኣፍሪሕዎም፣ ተለፎኑ ናብ ጅባኡ መሊሱ ስቕ በለ።

  “እሞ ሕጂ ደም ኣየድልየኪን እዩ` ደም ከድልየኪ ከሎ ድማ ካብ’ቲ ምስ ናትኪ ደም ዝሰማማዕ ደም ንህበኪ’ምበር ስቕ ኢልካዶ ናይ ዶክትር ኣቢ እየ ዝደሊ ይበሃል’ዩ?” ዶክተር ክንደይ ግዜ እዮም ዘይሞያውያን ሕቶታትና ክምልሱ ዝበለ ይመስል` ነቲ ካድር ቀዲምዎ መለሰላ።

 “ስማዕ ዶክተር’ ኣነ ዘይበሃል ኣይበልኩን። ደም ናይ ዶክተር ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ንኹሉ ኣፍሪቃዊ ይሰማማዕ እዩ። በዚ ዝተዛረብካዮ ክኸሰካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ? ናይ ዶክተር ኣቢ ካብ ቃላቱ ጀሚርካ ክሳብ ደሙን ዓጽሙን ምስ ኩሉ ይሰማማዕ ናብ ኩሉ ገጢሙ ድማ ልክዕ ስርሑ ይሰርሕ።  ኣነ ድማ ንጥዕናን ነቲ ዝፈሰሰ ደምን ንምትካእ ኣይኮንኩን።”

   “እንታይ ደኣ?” ሓተቱ ብሓባር።

 “ኣነ፡ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕጸ ክገብር’የ። ኣብ እግራ ድማ ውላድ የድልየኒ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ንኸይርከብ ካብ ዶከትር ኣቢ ብዝተለገሰለይ ደም ዕሸል ክፈጥር ይደሊ ኣለኹ። ኣብ ነብሰይ ዝነበረ ደም ዳርጋ ተወዲኡስ ናይ ካልእ ሰብ ደም እንዲኹም ሂብኩምኒ? ሕጂ ነቲ ዝሃብኩምኒ ናብ ዝነበሮ መሊስኩም መተካእታኡ ናይ ዶክተር ኣቢ ክትህቡኒ ኣለኩም።”

  እቲ ካድር ክኸይድ ታብ ታብ እናበለ፡ “እቲ ዶክተር ኣቢ ደም እናለገሱ ዘርኢ ስእሊ ሓሳት’ዩ። ደም ኣይለገሱን ከም ዝለገሱ ኣምሲሎም’ዮም ተሳኢሎም” ዘረባኡ ከይወደአ እቲ ዶክተር ኮለፎ።

“ኣይትጋገ፡ ዶክተር ደም ለጊሱ’ዩ” መለሶ ነቲ ዘረባ። ደም ጥራይ ዘይኮነ’ውን ነቶም ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝጎደሎም ክኸውን ኢሎም’ውን ዘርኢ ለጊሶም’ዮም።” ተወሳኺ መብርሂ፣ ንራሄል ድማ ተወሳኺ ብስራት ነበረ።

 “ኣየ ትግራዋይ፡ መቸም ንኣምሓራይ ከተድሕን ንርእስኻ ኢኻ ትሕሱ” ራሄል ነቲ ትግራዋይ እዩ ኢላ ዝጠርጠረቶ ካድር ክትገንሖ ፈተነት።

“እቲ ዶክተር ንምንታይ ኢኺ ደሊኽዮ ነቲ ደም?” ሓተተ።

“ሓንሳብ! ኣብ ዘረባኻ ዘርኢ ወዲ ተበዕታይ’ውን ለጊሶም ዶ ሰሚዐ ሓቀይ?” መልሱ ንኽተረጋግጽ ብሃንቀውታ እናተጸበየት።

  “እወ” መለሰ ዶክተር።

 “ሕጂ ሓድሽ ብስራት ተስምዓኒ ኣለኻ፣ እዚ  ለጊሶሞ ትብሎ ዘልኻ ዘርኢ ንመን ኢኹም ክትህብዎ?” መልሶም ብሃንቀውታ እናተጸበየት።

  “ንዝኾነ ግዳይ ናይ መስቀል ኣደባባይ፡ ንዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዓሌት ብሄር ከይፈለና ክንልግሶ ኢና መዲብና ዘለና።” መለሰ ካድር ህወሓት።

“ናይ’ቲ ምሩጽ ኢትዮጵያዊ መራሒ ዘርኢስ ንዝኾነ በትኪ ኢትዮጵያዊ ክትህብዎ?  ብስም ግዳይ መስቀል ኣደባባይ ናብ ዝኾነ ክትሕውስዎ?” ቁሩብ ድሕሪ ምዕራፍ። “እምበርዶ ዝሓስብ ኣእምሮ ኣለኩም?” ኣጋውላ ምርዳእ ኣብይዎም ፈዚዞም ጠመትዋ።

 “ደሓን፣ ናይ ዘርኢ ይጽንሓልና ሕጂ ናይ’ቲ ፈለማ ዝኸፈትናዮ ጉዳይ ደም ንግበር።” ኢዳ ናብ’ቲ ብጻዕዳ ሻሽ ተሸፊኑ ዝነበረ እግራ ኣንቢራ እንቋዕ ደኣ ግዳይ ኣደባባይ ኮንኩ ሎሚስ፣ እዚ ዕድል መን ምረኸቦ” ምስ ነብሳ ተዛረበት።

 “ኣነሲ ኣብ ዝመጽእ ዕስራ ሰላሳ ዓመታት ኣብ ሃገርና ናይ ስልጣን ሃጓፍ ከይጋጥም ካብ ምስጋእ ዝተላዕለ እየ፡ ካብ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ደም ወሲደ ደሙ እናተመገበ ዝዓኩኽ ዕሸል ኣብ ማህጸነይ ክጽንሕ ደልየ። ብናተይ እምነት ሓይሊ ናይ ዶክተር ኣቢ ኣብ ደሙ እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ዝለገሶ ደም ካብ ናብ ብዙሓት ዘርጊሕኩም ዝተመጣጠነ ሓይሊ ዘለዎም ዕሸላት ካብ ንወልድ` ደሓር ድማ ኩሎም ክነታረኹ ሞኽ ካብ ዘብሉና። ንዓይ ጥራይ ትህቡኒ’ሞ፣ ኣነ ሓደን ልክዕ ንዕኡ ዝትክእልን ይወልደልኩም። ከም’ታ ኣደ ዶክተር ኣቢ ብህጻኑ ዝተመነየትሉ ድማ ኣነ ንወደይ ትምኒተይን ጻዕረይን ይነግሮ። ንሱ ድማ ድሕሪ ዶክተር ኣቢ ይምርሓኩም። ክሳብ ሽዑኳ ክንደየናይ ኣነ ከይጸንሕ ግናስ ነዛ ሃገረይ ዝኸውን መራሒ ገዲፈላ ይሓልፍ። ርኢኻ ማህጸን’ሲ ኣብ ከም’ዚ እንተውዓልካዮ እዩ’ምበር፣ ከምዘን ኤርትራውያን ኣደታት ናብ ስደት ዝሃድሙ ህጻናት እንተፍረኻሉስ ሃየንታ ዶ ኣይኮነን?” ነቲ ነዊሕ ዘረባ ኣሕጺራ ከም ዝነበረቶም መልሶም ኣይተጸበየትን።

 ቀጺላ` “እዚ ናይ ዘርኢ ጉዳይ ክሓስበሉ እየ ማለት ምስ ኣፍቃሪየይ ክዘራረብ እየ። ካብ ዘርኢ ኣቢ ኣሕመድ ወሲደ ብኣዳብተሽን  ካብ ዘዕብዮስ ምስ ሕጹየይ ክማኸር ይበልጽ። ብዛዕባ ናይ ደም ግና ዝኾነ ዝሓስበሉ ነገር የብለይን። ሓሲበ ወዲአ እየ። ጥንሰይ ጀሚረ ክሳብ ዝዛዘም ብዘይካ ናይ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ደም ካልእ ኣይምገብን’የ። እቲ ዕሸል ልክዕ ከም ዶክተር ክኽነልና ኣለዎ።

 ብሓሳባታ ተገሪሞምን ተደሲቶምን በቲ ካልእ ድማ ሰንቢዶም። “እሞ እታ ትጥነስ ጓል እንተኾነትከ?” ሓተተ ካድር ናብ ዶክተር እና ጠመተ።

 ራሄል ሕርቃና ኣይጸወረትን፣ “ጓል ክትመርሕ ኣይትኽእልን’ያ ዝበለካ መን’ዩ?” ብነድሪ ሓተተት። ጥራይ ነቲ ሓፈሻዊ ሓሳባት ተረድእዎ ጓል ትኹን ወዲ ጸገም የብሉን` ኣነ ድሕሪ 30 ዓመት ክህሉ ዝኽእል ሃጓፍ ኣሰኪፉኒ’ምበር ኣብ ካልኦት ሃገራት ኮይደ ምወለድኩ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ። ትርእይዎም ኣለኹም ኤርትራውያን ብዘይካ ኢሰያስ ካልእ መራሒ ክወልዳ ኣይከኣላን ኣዋልዶም። ነቲ ናተይ ሓሳብ ድማ ብዘይ ወዓል ሕደር ምተቐበልዎ። ንሱ ይጽናሕ ደሓን ንሶም ባዕሎም ይፈልጡ` እንተደለዮም ናባና ይተሓወሱ  ዶክተር ኣቢ ይትረፍ ን ኤርትራን ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃኳ ክመርሓ ይኽእል’ዩ። ኤርትራውያን ድማ እቲ ዝኸፈልዎ መስዋቲ ረሲዖም ድዮም ደምሲሶም ናባና ክጽንበሩ እዩ ዘለዎም። ንዶክተር ኣቢ እንተዘይሰምዕዎ ነቲ ኣነ ዝወልዶ ክሰምዖዎ ኣዮም። ክሳብ ሽዑ ድማ ዶክተር ኣቢ ክመርሓና ክጸንሕ’ዩ።” ንነግራት ኣቐዲማ ትርኢ ክሳብ ዝመስሎም ተገሪሞም ጠመትዋ።

  “እዚ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን” መለሰ እቲ ካድር ኣጋውላ ምርዳእ ኣብይዎ።

 ራሄል ናብኡ ቅርብ ኢላ “እዛ ሓሳባት ኣነን ናባይን እንተዘይኮይና ካብዚኣ ወሲዶም  ንሓንቲ ኦሮሞ ወይ ንሓንቲ ኣምሓረይቲ ክህብዋ’ዮም እቲ ዕድል፣ ኣታ ኣይርደኣካን ድዩ?” ‘ድንዙዝ’ ብዝመስል ኣገናንሓ ነቲ ካድር ምስጢራዊ ዘረባ ተዛረበቶ። እቲ ቀልጢፉ ዝዛረብ ደንጉዩ ዝሓስብ ካድር ፈዘዝ ፈዘዝ በለ። እቲ ዶክተር ነቲ ኩነታት ናብ ረብሓኡ ክጠውዮ ምዃኑ ዝጠርጠረት ራሄል፣ “እዚ ዝብለካ ዝለኹ ኣነ’የ ሓሲበዮን ሓሊመዮን ናባይ ድማ’ዩ ዝውዕል።”

   “እሞ ምስ ዶክተር ኣቢ ተዘራሪብና መልሲ ክንህበኪ።  ሕጂኳ ነቶም ካብ ኤርትራ ዝመጹ ልኡኻት ሰላም ክቕበል ኣብ ምሽብሻብ እዩ ዘሎ። ጉዳዩ ምስ ፈጽመ ነቲ ሓሳብ ከነካፍሎ። ከምኡ ዶ ይሓይሽ?” ንራሄል ሓተትዋ። ራሄል ኣማራጺ ኣይነበራን` ግናኸ ኣብ መጠረሽታ ክትዛረብ ከም ዝደለየት፣ “ደሓን’ሞ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተለገሰ ደም ዘይትህቡኒ፣ ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕሲ ምሳይ ይጸንሕ። ደሓር ሕራይ ምስ በሉ ኣነ ጉዳይ ሕጸን ጉዳይ ጥንሰይን ይገብር።” ናብ’ቲ ካድር እናጠመተት። “ኣይመስለካን?” ሓተተቶ። “ምስኣ ድማ” በለት። ረሲዓቶ ዝጸንሐት ሓሳባት ከም ዝዘከረት፣ “እዞም ኣመሪካውያን መምጽኢ ዕላምኦም ፈሊጥኩሞ ዲኹም” ሓተተቶም።

  እቲ ካድር ህውኽ ኢሉ። ኣብ’ቲ መስቀል ኣደባባይ ዝፈንጀሩ ከጽንዑን መልሲ ክረኽቡሉን።”

  “ሃማም` ናይ ዶክተር ኣቢ ደም ክወስዱ እዮም መጺኦም። ኣየ ንስኹም` ንጸዓዱ ከመይ ከም ትኣምንዎምኮ ኣመና’ዩ ዝገርመኒ። ተቐላጠፉ ጥራይ ኣምጽኡለይ።”

ዝብልዎ ጠፊእዎም ፈዚዞም ጠመትዋ።

source of photo    https://bit.ly/2tZ6Z2b

እዚ ዝተፈጠረ ዳእላ እዩ፡ ብሓቂ ዘጋጠመ ኣይኮነን!     በሪሁ ብርሃነ

 

   

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s