ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን! ብ Awet Mengsteab

          ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን ብ Awet Mengsteab
         ''እቲ ፍታሕ እምበኣር ሓደ እዩ። ኣተግባሪ ንምድራቕ ምንጪ ምድራቕ እዩ።''

ንባህሪ ሕብረተ-ሰብ ኣመልክቱ ዝተገብረ ካልእ መጽናዕቲ ሒዘልኩም መጺአ ኣለኹ።

ጀርመናውያን ስልጡናት ህዝቢ እዮም። ብሓደ ሂትለር ግን መራግእቲ ዘይብሉ ጌጋ ካብ ምፍጻም ዓዲ ኣይወዓሉን። ውልቀ-መለኽቲ ሸሓጢ መጎስ ኣለዎም። በዚ ሸሓጢ መጎስ ተሓጊዞም ብዙሓት ሰባት “ኣተግበርቲ እከያቶም” ከም ዝኴኑ ናይ ምግባር ፍሉይ ሓይሊ ኣለዎም። በይኖም ኣይሰርሑን እዮም። እቲ ኣብ ትሕቲ ሂትለር ብስም ጀርመን ዝተገብረ ግፍዕታት ንኣብነት ኩሉ በይኑ እቲ ውልቀ-መላኺ ጌርዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ትእዛዝ ካብኡ እዩ፡ እቶም ኣተግበርቲ ግን ካብቲ ህዝቢ እዮም። መሓውራት ውልቀ-መላኺ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ዝርጉሕ እዩ።

ኣብዛ ስታንሊ ሚልግራም ኣብ 60ታት ዝገበራ መጽናዕቲ እምበኣር እዚ ሓቂ እዚ እዩ ተጋሂዱ። ብዙሓት ሰባት፡ “ኣጆኻ! ኣነ ኣለኹልካ” ዝብሎም ብዓል-መዚ እንተረኺቦም እከይ ነገር ካብ ምግባር ድሕር ኣይብሉን እዮም። ባህልን መነነትን ናይቶም ህዝቢ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ሕብረተ-ሰብ ከጋጥም ዝኽእልን ከጋጥም ንርእዮ ዘሎናን ጭብጢ እዩ። ናይ ጀርመናውያን ሕማም ጥራሕ ኣይኮነን፥ እንተላይ ናይ ኤርትራውያን እዩ። ኣብ ዒራዒሮ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት 24 ሰዓት ኢሳይያስ ኣይሕልዎምን እዩ። ኣብ ዓዲ ኣበይቶን ማይ ስርዋን ዝግረፉን ዝሳቐዩን እሱራት እውን ኢሳይያስ ኣይገርፎምን እዩ። ዝሕልዉን ዝገርፉንሲ ካልኦት ኣካል ናይቲ ህዝቢ እዮም።

ናብ’ዛ ስታንሊ ሚልግራም ዝገበራ መጽናዕቲ ክመስለሰኩም እየ (ቪድዩ ተዓዘብ)።

https://www.youtube.com/watch?v=eMGSopdYynw&feature=share

ኣብ’ዛ መጽናዕቲ ክልተ ተሳተፍቲ ኣለዉ። ንመረዳኣታ ክጥዕመና መታን ሃይለን ተኽለን ንበሎም። ሃይለን ተኽለን ኣይረኣኣዩን እዮም። ሃይለ ነቲ ዘይርእዮ ተኽለ ሕቶ ክሓቶ እዩ። ተኽለ፡ ነታ ሕቶ ብጌጋ እንተ መሊስዋ፡ ሃይለ ኤለትሪክ ክፍንወሉ እዩ። ነዚ ንኽገብር ከኣ በቲ ናይታ መጽናዕቲ ብዓል መዚ ክታባባዕ እዩ። ብርግጽ ኣብ’ዛ መጽናዕቲ ተኽለ ተዋሳኣይ እዩ። እቲ ሃይለ ኤለትሪክ ምስፈነወሉ ዘስምዖ ቃንዛን እህህታን እውን ናይ ሓሶት እዩ። እቲ ኤለትሪክ ዝፍኑ ሃይለ ግን ነዚ ኣይፈልጦን እዩ። ናይ ብሓቂ ኤለትሪክ ይፍኑ ከም ዘሎ ሓሲቡ እዩ ነቲ ተግባር ዝፍጽሞ። እቲ ሃይለ ዝፍንዎ መጠን ኤለትሪክ ምስ ጌጋ ናይ ተኽለ እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ሃይለ ክሳዕ መዓስ እዩ ንተኽለ ኤለትሪክ ክፍንወሉ? ክሳዕ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኤለትሪክ ክፍንወሉኸ ይደፍርዶ? ኩሉ ሰብ ከም ሃይለ ድዩ? ናይቲ መጽናዕቲ ሕቶታት እዩ። ብመሰረት መጽናዕቲ ሚልግራም፡ 75 ሚእታዊት ካብ ተሳተፍቲ ነቲ ኤለትሪክ ናብ’ቲ ተጋግዩ ኣሎ ኢሎም ዝኣመንሉ ሰብ ክፍንውዎ ክምእዘዙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ምትብባዕ ከኣ ኩሉ ግዜ ካብቲ ብዓል መዚ እዩ። እቲ ኣተግባሪ ካብቲ ሓፋሽ እዩ። እቲ ምንጪ ስቓይ ሓደ ሰብ ኰይኑ፥ ንሱ፥ እቲ ኣብ ላዕሊ ተኴይጡ “ኣጆኻ!!” እናበለ ዘተባብዕን ሓፋሽ ዘስክርን ውልቀ-መላኺ እዩ።

እቲ ፍታሕ እምበኣር ሓደ እዩ። ኣተግባሪ ንምድራቕ ምንጪ ምድራቕ እዩ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s