ከም ውልቃዊ መዘክር ይተሓሰበለይ!

    እወ፡ ካብ ሕሱም ኣግርሞት፡ ናብ ሕጫጨ ዝተጸገዐ ግጥሚ ይመስል። ኣግርሞት’ወ! ሰባት ብቦታን ኩነታት መነባብሮኦምን ሰብኣውነቶም ክመዛባዕ ከሎ ዝተፈጥረ ኣግርሞት። ሰባት፡ ነታ መበቆል መንነቶም ዝኾነት ኣፍሪቃ፡ ወይ ድማ ኤስያ (እቲ ግጥሚ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ምስ ዝትርጎም) ብዛዕባቲ ኣብ ቤቶም ዝተፈጥረ፡ ኣብ ጎረባብቶም ንኣብነት ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ግብጺ፡ ኣብ ሶማል፡ ኣብ የመን፡ ኣብ ናይጀርያ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኦሮሞ፡ ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ ኣብ ኬንያ፡ ኣብ ፍልስጤም፡ ኣብ ሶርያ፡…….ኣብ ብዙሓት ሃገራት! ንዘጋጥም ሞትን ቅዝፈትን፡ ካብ እዋናዊ ዜናን ብደዐ ዝተሓወሶ ጸብጻባትን ሓሊፉ፡ facebook ኮነ googleን ካልኦት ማሕበራዊ ሜድያታትን፡ ደሃይ ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ ደሃይ ነብሲ ወከፍ ግዳይ፡ ዝገብረሉ ሰደቓታት ኣየቕረባን። Continue reading ከም ውልቃዊ መዘክር ይተሓሰበለይ!

“ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?

ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ?

    ስለ’ዚ? ከም ዘየላን ከም ዘይተፈጠረትን ክንሓስባ? ወይ እዞም ሕጂ ነማርርን ንወራዘን ዘለና በትኪ ወለዶ፡ ምሳና ኮይኑ ስለ Img_2543ዘይሓንጸጻ ክንከሶ ክንነብር? ወይ ነቶም ናይ ሽዑ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ንዑ ምሳይ ኮይንኩም ንመረት ኤርትራ ሓንጽጹ ዘይበሎም ኢኹም ትቑጥዕን ምቕባል ዝኣብየኩምን ዘሎ? ንስኹም/ንሕና፡ ኣብ ዘይተፈጠርኩሙሉ/ናሉ ዝኾነን ዝተፈጸመን ነገር፡ እናማረርኩም ካብ ትነብሩ፡ ነቶም ምሳና ዘለዉ ፍትሒ ከምጽኡልና ዝደልዩ ወገናት ዝግባእ ሓገዝ ንግበረሎም፡ ኣብ ዝተጨበጠን ክጭበጥ ኣብ ዝኽእልን ንንበር።
     እቲ ንፍርቂ ጎድንና ዝኾኑ ሙስሊም ዝሓርድን ዝፈርድን ዝነበረ ሃይለስላሴ እንተዝሕንጽጻን እንተዝፈልየናንከ ኣሜን ኢልናዶ ምተቐበልና? ኣሜን ኢልኩምዶ ምተቐበልኩሞ? ባሕሪን ወደብን Continue reading “ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?

እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱ’ዩ ኮይኑ! (2016 ተጻሕፈ)

እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱን ሽግር ከውርድ ቅድሚ ምጅማሩን’ዩ ኾይኑ።

        እዚ ሓድሽ ወለዶ፡ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ጽቡቕን ሕማቕን ተቐቢሉ፡ ፈላልዩ ክርእዮን ከኽብሮን እንተዘይበቒዑ? እቲ ንሱ ዝወልዶ (ብድሕሬና ዝመጽእ ወለዶ) ነቲ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ጽቡቕን ሕማቕን ከኽብሮን ክስዕቦን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ’ዩ። ናይ ነብስና ሓርነት፡ ንባዕልና ብባዕልና ከነረጋግጽ ዘይከኣልና ክነስና፡ ነቶም ወለድና መሪቖም ዘፋነውዎምን፡ ካብ ናይ ግዳም መግዛእቲ ዘናገፍዎምን ዘናገፉናን ሕሉፍ ወለዶ፡ ንስርሖምን ንመስዋእቶምን፡ ነቲ ግሁድ ዝገበርዎ ናጽነትን ከነቆናጽብን ከነነኣእስን ካብ ፈተንና፡ ‘ንሕና ንናይ ግዳም መግዛእቲ ኣሊና፡ ንስኹም ንናይ ውሽጢ መግዛእቲ ከይትኣልዩ ሃዲምኩም፡ ነብስኹም ፈቲኹም፡ ነብስኹም ድማ ኣጥፊእኩም።’ እንተበሉና እንታይ መልሲ ኣለና? ምክብባርን ሓድነትን ዝመጽእ፡ ምምልላእን ምክእኣልን ዝህሉ፡ ተራ ናይ’ቲ ቀዳማይ እቲ ዳሕረዋይ ከኽብሮን ክዝክሮን ከሎ’ዩ። Continue reading እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱ’ዩ ኮይኑ! (2016 ተጻሕፈ)

%d bloggers like this: