ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት! ብግርማይ ዮውሃንስ

        ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት  ብግርማይ ዮውሃንስ  
                       1ይ ክፋል

ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን፣ ተፈላሊና ኣይተረፍናን ተወሊዓ ባና ብርሃን…። ብ እትብል ግጥሚ ን ኣበባ ሃይለ ከድርፋ እንከሎ ይዝከረኒ። ይዝከረኒ ኮይኑ ግዜን ኩነታትን! ኣነ ምዕንጅሉ ድማ በዛ ዜማ ኣብ ኤክስፖን ካልእን ሳዕሲዐን ነጢረን-ሓቂ መሲሉኒ። “ኣንታ ምዕንጅሉ እባ ኢኻ! ሓቂ መሲሉካ ድዩ?” ዝበሉ ጎራሓት ዓርከ ማሓዛ ግን ኣይተሳእኑን። ቅድሚ ኣኼባ ዝተረደኦም ማለት እዩ።
“ሕሱም እዋን ከም ጨርቂ በልዩ” ዝብል መልእኽቲ እዩ ሰዲዱ-ብመንገዲ እዛ ስራሕ እዚኣ። ሕሱም እዋን ከም ጽንጽያ ኣብ ዝባን ርእሱ ይዝንቢ ከምዝነበረ’ሞ ማዓስ ኣስተብሂሉሉ! “ይወርድ ዶ ኢለዮ?” ድዩ ዝበለ የሱፍ ስዒድ? ትጽቢት ኣይነበሮን። ከመይ ኢሉ’ሞ ክጽበ… .!   

 

Continue reading ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት! ብግርማይ ዮውሃንስ

Advertisements

“ብሕታውያን ጋዜጣታት ሕጋውያን’የን፡ ብዛዕባ ህላወአን መንግስቲ’ውን ሓላፍነት ኣለዎ” ጽጌናይ

ካብ’ታ ሕታም ቁጽሪ 39 ዝኾነት ጋዜጣ ጽጌናይ እዚ ርእሰ ዓንቀጽ ጥራይ ኣይኮንናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘሎና፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ልሙድ ካብ ዝነበረ ዓይነት ምግላጽ ሓሳባትን ትምኒትን ሓደ “ሓንቲ መዓልቲ ስልጣን እንተዝወሃበኒ” ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝፍትን ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ጽጌናይ ኣብ ገጽ 4 ድማ ንረኽቦ።

Continue reading “ብሕታውያን ጋዜጣታት ሕጋውያን’የን፡ ብዛዕባ ህላወአን መንግስቲ’ውን ሓላፍነት ኣለዎ” ጽጌናይ

ኣግኣዚያን ክጠፍእ እንተኾይኑ፡…… ? 2ይ ምዕራፍ

  ኣግኣዚያን ክጠፍእ እንተኾይኑ፡ ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ’ውን ክጠፍእ ኣለዎ! መን’ዩ ንሱ? 2ይ ምዕራፍ

       ግርህ ኢልካ ከተንብቦ፡ ተራ ኣርእስቲ እዩ። ማለት፡ እወ እቲ ንዕኡ ዝፈጠረ ክጠፍእ ኣለዎ፡ ነዚ ደኣ እንታይ ሕቶ ደሊኻሉ የብል’ዩ። ግናኸ ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ መን ምስ ኮነ እዩ? ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ፡ እቲ ኩሉ ሳዕ ሕውስዋስ ሓበረታን፡ ሰንኮፍ መወከሲታት ተጠቒሙ መደምደምታ ዝበጽሕ ሰብ ኣይኮነን። እዚ ዝብለሉ ዘለኹ ምኽንያት፡ ንብዙሓት ሰባትን ኩነታቶምን ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ፡ ወይ ንኻልእ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ሓሳቡ ከካፍል ከሎ ዝጥቀመሎም መወከሲታት ክትምርምሮም ከለኻ፡ ዝኾነ ዕምቆት ዘይብሎም ሰባት ኮይኖም’ዮም ዝጸንሑኻ። Continue reading ኣግኣዚያን ክጠፍእ እንተኾይኑ፡…… ? 2ይ ምዕራፍ

Megariya-መጋርያ

መኣዲ ትምህርቲ፤ የሕዋትን ኣሓትን ፍልጠትን ጥበብን ዝለዋወጥሉ ገጽ

ድምጺ ብርዒ Voice Of Pen

ግጥምን ንባብ ዝፈጠሮም ምስትምቓራትን

%d bloggers like this: